GönderenKonu: Polen Tuzağının Artıları ve Eksileri  (Okunma sayısı 1285 defa)

Fuzuli

  • Yetkilendirilmiş Üye
  • İleti: 26
  • Üyelik Tarihi: 26-07-2012
Polen Tuzağının Artıları ve Eksileri
Tarih : 17-06-2013 Saat : 09:52
Özet: Bu çalışma, bal arısı (Apis melifera L.) kolonilerinde polen tuzağı takılı kalma süresinin (gün) kuluçka 
üretim etkinliği, koloni populasyon gelişmesi ve bal verimi üzerine etkisini araştırmak amacıyla 
yürütülmüştür. Araştırma 9 haftalık bir dönemde yürütülmüş ve 5 farklı muamele grubu denenmiştir. Bu 
muamele grupları; sürekli polen tuzağı takılan I. grup, bir gün arayla takılan II. grup, dört gün takılıp dört 
gün takılmayan III. grup, yedi gün takılıp yedi gün takılmayan IV. grup ve hiç takılmayan V. grup olacak 
şekilde düzenlenmiştir. Deneme sonunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda; gruplarda 
ortalama arılı çerçeve sayıları sırasıyla, 7.45±0.33, 8.55±0.80, 8.15±0.33, 7.05±0.64 ve 9.55±0.36 adet; 
kuluçka alanı ortalamaları sırasıyla, 1875±161.63, 1739±196.84, 1777±246.35, 1630±236.53 ve 
2318±167.45 cm²; bal verim ortalamaları sırasıyla, 8.6±0.69, 11.9±1.77, 9.4±0.73, 7.3±0.94 ve 14.9±0.55 kg 
ve toplam polen verimleri ise sırasıyla, 1088±95.25, 409±44.61, 287±31.13 ve 237±44.41 g olarak 
bulunmuştur. Kolonilere polen tuzağının takılması koloni gelişimini, kuluçka üretimini ve koloninin bal 
verimini önemli oranda etkilemiştir.


SONUÇ VE ÖNERİLER 
Polen tuzağı takılan gruplarla takılmayan kontrol grubu 
arasındaki fark hem arılı çerçeve hem kuluçka alanı ve 
hem de bal verimi bakımından önemli olarak 
belirlenmiştir. Polen tuzağı takılmayan (Kontrol) grup 
diğer gruplardan daha fazla kuluçka üretmiş daha iyi bir 
gelişme göstermiş ve daha fazla bal üretmiştir. Polen 
tuzağı takılan gruplar daha az bal üretmiş olmalarına 
karşın üretmiş oldukları polenin değeriyle birlikte kovan 
başına daha fazla gelir sağlamışlardır. 
Polenin bol olarak bulunduğu dönemlerde tuzak takarak 
polen toplamak hem arılardan elde edilecek geliri 
artırmakta hem de bu poleni uygun şartlarda saklayarak 
arıların ihtiyaç duyduğu dönemlerde tekrar kendilerine 
verilerek kolonilerin gelişimlerinin devamlılığı 
sağlanması açısından önem kazanmaktadır. 
Polen verimi bakımından sürekli tuzak takılan kovanlar 
en iyi grupta bulunurken, diğerleri ayrı bir grupta

Fuzuli

  • Yetkilendirilmiş Üye
  • İleti: 26
  • Üyelik Tarihi: 26-07-2012
RE:Polen Tuzağının Artıları ve Eksileri
Tarih : 17-06-2013 Saat : 10:00
Gözlemlerim sonucunda en ideal polen toplamak vede arı gelişimine zarar vermemek için yapılması gereken günde polen geliminin yüksek olduğu sabah saatlerinde bir-iki saat kadar çalıştırılması. Zaten tuzağın uzun süreli kurulu olması yani bir iki saatten sonra polen gelimi arılar tarafından azaltılıyor. Arıların ürünlerini alabilmemiz için devamlı aynı yöntemleri kullanmamızın sonucunda arılarda bizim yöntemlerimize karşı yöntem geliştiriyorlar. Bir kaç saatten sonra arıların ketirdikleri polen miktarında düşme gözlemledim. Sizlerde dikkat ederseniz bu gözlemlerimi doğrulayabilirsiniz.